Over ons

Onze school

Daltonschool in ’t Groen is een klein schooltje op een groot domein. Midden in het dorp van Sint-Lenaarts zijn de klassen omgeven door grasvelden en bomen. Een plaats waar kinderen zich kunnen uitleven en ontwikkelen. Op de speeltoestellen, op het gras, in de zandbak met sport- en spelmateriaal … er zijn mogelijkheden genoeg. Het is onze missie om er voor te zorgen dat elk kind zich goed voelt op onze school. Want elk kind telt.

Onze visie

Samenwerking


Om later als volwassene te kunnen  deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je zelf niet kiest. Daarom wordt er in onze school veel aandacht besteed aan het spelen en werken in groepjes. Al doende leren de leerlingen te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar. Ieder mens is immers verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn omgeving.


Effectiviteit


Wanneer kinderen op school leren is het belangrijk dat ze weten welke doelen er beoogd worden, welke effecten we willen bereiken. Op deze manier zijn ze meer betrokken bij het leerproces en zien ze ook het nut, de bedoeling van de activiteiten op school in. We leren de kinderen de begeleiding, materialen en leer- middelen zo goed mogelijk te gebruiken om die doelen zo efficiënt mogelijk te bereiken. Het is ook de taak van de leerkrachten om zo effectief mogelijk les te geven door het gebruik van de juiste klasorganisatie.Zelfstandigheid


Wij willen kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Kinderen moeten daarom leren hoe je informatie vergaart, hoe je zaken naar waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. Daarin zal ieder mens verschillen en daar houdt het daltononderwijs rekening mee. Ieder kind krijgt optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. De leerkracht heeft vaak een coachende en begeleidende rol.

Reflectie


Dankzij het reflecteren op hun eigen werk en hun houding, leren de kinderen zichzelf beter kennen. Ze krijgen inzicht in hun talenten en hun werkpunten en leren hier mee om te gaan. Werkpunten kunnen aangepakt worden, talenten verder ontwikkeld. Om in het latere leven de juiste schoolkeuzes en beroepskeuzes te kunnen maken, is dat inzicht in eigen kennen en kunnen uiteraard ook zeer belangrijk.Verantwoordelijkheid


Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en om verantwoordelijkheid te leren dragen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. De leerkracht biedt iedere leerling structuur om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Het leren omgaan met vrijheid gaat stap voor stap. Het uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. Leerkracht en leerling maken samen afspraken over de leerstof. Achteraf legt het kind verantwoording af aan de leerkracht. 


Ons team

Algemeen


Directie

Simon Ruys

Zorgcoördinator

• Linda Van Bedaf, Saskia Faes

Administratieve medewerker

Karin Van Daele

ICT Coördinator

• Karin Van Daele

Kinderverzorgster

• juf Maddy, juf Ann

Onderhoud

  •Ann, Ingrid en Marc

Buschauffeur en -begeleidster

  •Luc en Patricia
Leerkrachten


1ste kleuterklas

• juf Gerd en juf Leen

2de kleuterklas

• juf Kim (juf Leen)

3de kleuterklas

• juf Greet

1ste leerjaar

• juf Inge

2de leerjaar

• juf Kitty

3de en 4de leerjaar

• juf Yoni en juf Kristel

5de en 6de leerjaar

• meester Ethan en juf Iris

Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken


Rooms-Katholieke godsdienst

• juf Karen, juf An

Zedenleer

• juf Karlien

Protestantse godsdienst

• meester Jess

Islamitische godsdienst

• meester Noureddine


Onze ouderwerking

Tegenwoordig kan men zich nog nauwelijks een school voorstellen zonder ouderwerking.


Ook onze school kent reeds vele jaren een actieve ouderwerking.

Eén van onze taken bestaat erin een toffe samenwerking tussen de school en ouders tot stand te brengen in het voordeel van de kinderen. Een andere taak van onze ouderwerking bestaat uit bespreken op welke wijze de school verder kan groeien door aankopen van zowel didactisch als speelmateriaal of het (financieel) steunen van nieuwe projecten. Hierbij  werken wij nauw samen met directie en leerkrachten.


Leden van de ouderwerking steken vaak, samen met andere helpende ouders,  een handje toe bij allerlei activiteiten op school. De meesten kennen onze ouderwerking dan ook via onze activiteiten zoals de jaarlijkse restaurantdag, halloweenwandeling, paasontbijt en zoveel meer.

Onze ouderwerking probeert echter veel meer te zijn dan een feestcomité. Door aanwezig te zijn op de vergaderingen (ongeveer 5 per schooljaar) tussen de geïnteresseerde ouders, de directie en de leerkrachten, wordt de werking van de school een heel stuk duidelijker en vooral begrijpelijker. Wij waarderen elke helpend hand en zijn ervan overtuigd dat een degelijke ouderwerking de school alleen maar ten goede komt.


Voel je je aangesproken om actief lid te worden? Dan mag je ons steeds contacteren.


Vriendelijke groeten

Britt Proost en Ilse Velle

voorzitter  en  penningmeester

Ons CLB

GO! CLB Antwerpen

Ruggeveldlaan 471

2100 Deurne 

Tel: 03 232 23 82

Fax: 03 231 20 59

E-mail: info@clb-antwerpen.be

http://www.clb-antwerpen.be/

GO! daltonschool In 't Groen


Volg ons op

Leopoldstraat 15

2960 Sint-Lenaarts

03/313.86.63

info@bs-intgroen.be

© Copyright 2017. All Rights Reserved.

Hartelijk dank aan de vrienden van onze school voor alle hulp!