De school

"Mijn dochter krijgt hier de kans om haar talenten te ontdekken."

Ilse, mama van Cara

Ons team

Algemeen


Directie

Simon Ruys

Zorgcoördinator

• Saskia Faes

Administratieve medewerker

Karin Van Daele en Silke Cuypers

ICT Coördinator

• Karin Van Daele

Kinderverzorgster

• juf Maddy, juf Ingrid

Lerarenplatform

• juf Sofie

Onderhoud

• Ann, Ingrid en Bruno
Leerkrachten


instapklas

• juf Leen

1ste kleuterklas

• juf Fiona en juf Hanne T

2de kleuterklas

• juf Kim en juf Heidi

3de kleuterklas

• juf Greet en juf Heidi

kleuterturnen

• juf Hanne T

zorg

• juf Hanne DM

1ste leerjaar

• juf Inge en juf Claudy

2de leerjaar

• juf Kitty

3de leerjaar

juf Nathaly en juf Claudy

4de leerjaar

juf Yoni en juf Claudy

5de leerjaar

• juf Kristel

6de leerjaar

• juf Iris

turnen lagere school

• juf Roxanne

Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken


Rooms-Katholieke godsdienst

• juf An

Zedenleer

• juf Karlien

Islamitische godsdienst

• juf Dominique


Onze visie

Samenwerking


Om later als volwassene te kunnen  deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je zelf niet kiest. Daarom wordt er in onze school veel aandacht besteed aan het spelen en werken in groepjes. Al doende leren de leerlingen te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar. Ieder mens is immers verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn omgeving.


Effectiviteit


Wanneer kinderen op school leren is het belangrijk dat ze weten welke doelen er beoogd worden, welke effecten we willen bereiken. Op deze manier zijn ze meer betrokken bij het leerproces en zien ze ook het nut, de bedoeling van de activiteiten op school in. We leren de kinderen de begeleiding, materialen en leer- middelen zo goed mogelijk te gebruiken om die doelen zo efficiënt mogelijk te bereiken. Het is ook de taak van de leerkrachten om zo effectief mogelijk les te geven door het gebruik van de juiste klasorganisatie.Zelfstandigheid


Wij willen kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Kinderen moeten daarom leren hoe je informatie vergaart, hoe je zaken naar waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. Daarin zal ieder mens verschillen en daar houdt het daltononderwijs rekening mee. Ieder kind krijgt optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. De leerkracht heeft vaak een coachende en begeleidende rol.

Reflectie


Dankzij het reflecteren op hun eigen werk en hun houding, leren de kinderen zichzelf beter kennen. Ze krijgen inzicht in hun talenten en hun werkpunten en leren hier mee om te gaan. Werkpunten kunnen aangepakt worden, talenten verder ontwikkeld. Om in het latere leven de juiste schoolkeuzes en beroepskeuzes te kunnen maken, is dat inzicht in eigen kennen en kunnen uiteraard ook zeer belangrijk.Verantwoordelijkheid


Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en om verantwoordelijkheid te leren dragen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. De leerkracht biedt iedere leerling structuur om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Het leren omgaan met vrijheid gaat stap voor stap. Het uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. Leerkracht en leerling maken samen afspraken over de leerstof. Achteraf legt het kind verantwoording af aan de leerkracht. 


Onze ouderwerking

Wie mag aansluiten bij de ouderwerking?

 

Iedereen is welkom. We hebben zowel ouders als grootouders in ons team.

 

Hoe kan je lid worden van de ouderwerking?

 

Alle ouders van de school krijgen voor elke bijeenkomst (zo’n 7 per schooljaar) een uitnodiging. Je kan dus aansluiten wanneer je wil. Je kan de directeur er ook even over aanspreken.

 

Wat doet de ouderwerking allemaal?

 

We organiseren samen met het schoolteam allerlei activiteiten. Zo helpen we onder andere mee aan de halloweenwandeling, het grootouderfeest, de bingoavonden, de komst van de Sint, de musical, carnaval, het paasfeest en natuurlijk het schoolfeest.

 

We denken ook mee na over de aankoop van materialen, het opsmukken van het domein, het organiseren van projecten, … .Samen met het schoolteam maken we de school beter!

 

Wat wordt er van de leden van de ouderwerking verwacht?

 

Iedereen is vrij om te kiezen hoe en hoe vaak men de school wil helpen. Sommige ouders denken mee na over de organisatie op onze bijeenkomsten, sommige ouders steken een handje toe tijdens activiteiten. Sommige ouders zijn bijna altijd aanwezig, andere ouders helpen één keer per schooljaar.

 

Wil je helpen? Twijfel niet, doe zeker mee met de ouderwerking!

 

Vriendelijke groeten

Ilse Velle

voorzitter

Ons CLB

CLB anker:

Annelies Willemen

0494 20 53 18


GO! CLB Antwerpen

Ruggeveldlaan 471

2100 Deurne 

Tel: 03 232 23 82

Fax: 03 231 20 59

E-mail: info@clb-antwerpen.be

http://www.clb-antwerpen.be/